اتصال برقرار شد

خرید و قیمت انواع میز تلویزیون در قم

پایه تلویزیون دیواری

نو
۱,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
پایه تلویزیون دیواری

میز تلویزیون

کارکرده
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهید بهشتی
میز تلویزیون

میز تلویزیون

کارکرده
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پلیس
میز تلویزیون

میز تلویزیون

در حد نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در توحید
میز تلویزیون

میز ال سی دی تلویزیون برنز.

نو
۱۱,۱۱۱ تومان
فروشگاه آقای برنز در آزادگان
میز ال سی دی تلویزیون برنز.

میز ال سی دی برنز.

نو
۱۱,۱۱۱ تومان
فروشگاه آقای برنز در آزادگان
میز ال سی دی برنز.

میزتلوزیون

در حد نو
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بلوار ۱۵ خرداد
میزتلوزیون

میز تلوزیون

کارکرده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آذر
میز تلوزیون

میز تلویزیون مدل کلبه

در حد نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بلوار کاشانی
میز تلویزیون مدل کلبه

میز تلویزیون LCD

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در امام
میز تلویزیون LCD

میزتلویزیون بی خط و خش

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مدرس
میزتلویزیون بی خط و خش

میز تلویزیون

نو
۱,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
میز تلویزیون

میز زیر تلویزیون سفید

در حد نو
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پردیسان
میز  زیر تلویزیون سفید

درحدنوع ودوکشودارد وبراکت پشت تلویزیون همدارد

در حد نو
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پردیسان
درحدنوع ودوکشودارد وبراکت پشت تلویزیون همدارد

میز تلویزیون

کارکرده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در جمهوری
میز تلویزیون

میز تلویزیون سالم

کارکرده
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
میز تلویزیون سالم

میز تلویزیون

کارکرده
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در جمهوری
میز تلویزیون

میز تلوزیون

کارکرده
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
میز تلوزیون

میز تلویزیون در حد

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آزادگان
میز تلویزیون در حد

میزتلویزیون

در حد نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در توحید
میزتلویزیون

میز تلویزیون چوبی در حد نو

در حد نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در انسجام
میز تلویزیون چوبی در حد نو

میزتلویزیون منبت کاری بزرگ

کارکرده
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیسان
میزتلویزیون منبت کاری بزرگ

میز تلویزیون

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در پردیسان
میز تلویزیون

میز تلویزیون سلالم

کارکرده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
میز تلویزیون سلالم
بعدی

خرید و قیمت انواع میز تلویزیون در قم