خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا در رفسنجان

وانت مزدا شرکت پسته
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۵
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۷۱
۲,۸۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۷۱
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
مزداوانت ۱۶۰۰
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
مزداوانت ۱۶۰۰
وانت کارا تیپ 3 (2000)
۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۶۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱ مشابه صفر
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۰
۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
مزدا وانت سالم
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
مزدا وانت سالم
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۳
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا تک کابین98
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا تک کابین98
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱
وانت مزدا 1600، مدل ۱۹۹۱ - ۱۳۷۰
۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۹۹۱ - ۱۳۷۰
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱
۱۱۱ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۸
بعدی