خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار رفسنجان

دو راس بز شیر ا و جوان و
توافقی
یک ربع پیش
دو راس بز شیر ا و جوان    و
عروس هلندی مرواریدی
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی مرواریدی
فروش جوجه مرغ محلی اصل ۲۳روزه سرحال
۱۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس هلندی
فروش عروس هلندی مولد به همراه دو جوجه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کفتر
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
کفتر
جفت کتوله همه چیز تمام
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جفت کتوله همه چیز تمام
کبوتر
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر
کفتر
توافقی
۲ ساعت پیش
کفتر
سگ گله
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق
۹۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق
ژرمن شپرد نر فروشی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بدرنگ شامی چشمدارنرمیخ
توافقی
۲ ساعت پیش
بدرنگ شامی چشمدارنرمیخ
مرغ محلی فروشی نوق.
۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ محلی فروشی نوق.
دوعدد خروس محلی...سه عدد مرغ تخمی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوعدد خروس محلی...سه عدد مرغ تخمی
سگ پشمالو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش سه عدد خروس
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش سه عدد خروس
بدرنگ کلای ماده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بدرنگ کلای ماده
گلبسر نر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گلبسر نر
مرغ‌عشق‌یلو‌فیس‌
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ‌عشق‌یلو‌فیس‌
سگ ماده قدر جونی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سگ ماده قدر جونی
بز چاغ
۴۸,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بز چاغ
واگذاری خرگوش لوپ
توافقی
۳ ساعت پیش
واگذاری خرگوش لوپ
فروش نه عدد کره
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش نه عدد کره
بعدی