خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی در رفسنجان

مزدا ۲۰۰۰شرکت پسته
۲۲۲ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مزدا ۲۰۰۰شرکت پسته
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱
۷۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱
وانت مزدا خارجی طرح پسته ای قدیم
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا خارجی طرح پسته ای قدیم
وانت مزدا شرکت پسته
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۱ مشابه صفر
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۰
۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۳
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا تک کابین98
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
وانت مزدا تک کابین98
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی