خرید و فروش و قیمت خودرو پیکان در رفسنجان

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۷۶
۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پیکان وانت مدل ۸۵ سالم و بدون خط و خش
۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پیکان وانت مدل ۸۵ سالم و بدون خط و خش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱۶۴,۷۷۸ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پیکان وانت، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان وانت، مدل ۱۳۸۷
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۸
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پیکان وانت بنزینی، مدل۱۳۶۵ کشکوییه
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پیکان وانت بنزینی، مدل۱۳۶۵  کشکوییه
پیکان دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پیکان دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۲
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۴
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۴
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
پیکان کلاسیک مدل ۶۰
۱,۳۲۳ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پیکان کلاسیک مدل ۶۰
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۰
۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۰
پیکان مدل83تمیز
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پیکان، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
۵۵,۵۵۵ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پیکان وانت مدل ۸۵ دوگانه کارخانه
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۴
بعدی