خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در رفسنجان

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰ دوگانه
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰ دوگانه
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید صفر تمیز و سالم
۱,۵۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید صفر تمیز و سالم
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۱۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید131sxمدل۹۸ درحد صفر
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
خودرو پراید 131SE
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید ۱۳۱ ۹۸ در حد صفر
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۱۱,۷۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 ۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 ۹۰
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
بعدی