خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در رفسنجان مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار دوگانه سوز.مدل ۱۳۸۳
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۸۵,۵۸۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۲۲,۸۲۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۴ - ۱۳۸۳
۱۱,۴۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
۲۳۴,۵۷۸ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
بعدی