خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در رفسنجان مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۱۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 132 مدل ۱۳۸۷
۳۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 132   مدل ۱۳۸۷
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۹۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
فروش پراید مدل ۸۷
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش پراید مدل ۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید هاچبک، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید هاچبک، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۳۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
بعدی