خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در رفسنجان

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۴
سمند LX EF7 پایه گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 پایه گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX بنزینی، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳رنگ مشکی
۳,۳۳۳ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳رنگ مشکی
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند ای اف ۷ مدل ۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۶,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمندlx مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمندlx مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل 2007 - 1386
۲۱۷ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل 2007 - 1386
سمند SE، مدل ۱۳۹۰ دوگانهcng
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰ دوگانهcng
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۳
۱۲,۳۴۵ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۹۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
بعدی