خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در رفسنجان

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سمند ال ایکس مدل۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند ال ایکس مدل۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ، مدل ۱۳۹۸
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ، مدل ۱۳۹۸
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۲
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۲
سمند LX ، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند LX ، مدل ۱۳۸۷
سمند lx مدل 1400
۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
سمندال ایکس ۸۴ تک سوز
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمندال ایکس ۸۴ تک سوز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۰۶ - ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۰۶ - ۱۳۸۵
بعدی