رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در رشت

در حال دریافت ...
155 متر انباری جاده تهران
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اجاره پارکینگ سرپوشیده به عنوان انبار
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه 100 متری اجاره داده میشود
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه 100 متری اجاره داده میشود
سوله ۳۰۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
سوله ۳۰۰ متری
اجاره تک واحد تجاری مستقل ۲۵۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره تک واحد تجاری مستقل ۲۵۰ متری
مغازه 25 متری در جماران
ودیعه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مغازه 25 متری در جماران
80متری،حمیدیان ،،
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه بر اصلی رشتیان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه ۱۹ متری دو بر در مسیر پر تردد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه ۱۹ متری دو بر در مسیر پر تردد
مغازه جاده جعفراباد به کته سر کیلومتر ۶
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
مغازه جاده جعفراباد به کته سر کیلومتر ۶
اجار مغازه علم الهدی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه خیابان فلسطین
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
واحد تجاری بر اصلی گلسار۱۴۰ متری
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
واحد تجاری بر اصلی گلسار۱۴۰ متری
اجاره مغازه سلیمانداراب 24 متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره مغازه سلیمانداراب 24 متری
مغازه 15 متری در خ ابن سینا - دانشگاه ازاد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مغازه 15 متری در خ ابن سینا - دانشگاه ازاد
مغازه ۱۸ متری کف درتختی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
180 متر مغازه بر دیلمان گلسار
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مغازه دیلمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره مغازه در بلوار نماز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره مغازه 50متری رشت کمربندی بهشتی
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره مغازه 50متری رشت کمربندی بهشتی
85متر گلسار
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
اجاره سوئیت۸۶متری.گلسار.بلوارسمیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
واحد اداری خ بیستون
ودیعه: ۶۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
واحد اداری خ بیستون
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره مغازه
در حال دریافت ...
بعدی