رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در رشت

در حال دریافت ...
اجاره مغازه ۳۵ متری/ ابتدای فلکه گاز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مغازه ۷۰۰ متری در ۴طبقه در منظریه
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه ۷۰۰ متری در ۴طبقه در منظریه
مغازه تجاری ۱۷۰ متری معلم ۱
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه تجاری ۱۷۰ متری معلم ۱
اجاره مغازه 40 متر بلوار انصاری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه ۱۴۰ متری در خیابان شهید انصاری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
۱۷ متر مغازه بلوار رشتیان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک باب مغازه ۳۷متری در جاده جعفرآباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
یک باب مغازه ۳۷متری در جاده جعفرآباد
اجاره مغازه شیک وتمیز
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
اجاره فست فود با تمامی وسایل
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره فست فود با تمامی وسایل
220متر قلی پور
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه ۱۵۰ متری بر بلوار شهید بهشتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره آشپزخانه 75متری،نقره دشت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره آشپزخانه 75متری،نقره دشت
۳۷ متر مغازه خیابان فلسطین ایزددوست
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
رهن مغازه 70متری نبش پل بوسار
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره مغازه
اجاره مغازه 145 متری-بلوار اصلی گلسار -خ بنت الهدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اجاره مغازه 32متری در باقر آباد تختی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اجاره مغازه 32متری در باقر آباد تختی
۴۰۰مترویلایی تجاری
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
مغازه به متراژ 10 متر در پل جانبازان
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره مقازه در جانبازان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره مغازه رشتیان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره مغازه رشتیان
گلسار 25 متر مغازه "بَر اصلی"
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
22 متری معلم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مغازه ۱۶متردیانتی روبروی مزار بر خیابان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی