در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سبزوار

در حال دریافت ...
فاز 2 توحید شهر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین فروشی محدوده ستوده
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
باغ خسروجرد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
باغ خسروجرد
زمین سنگ سفید
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین فروشی
توافقی
۳ ساعت پیش
زمین دونبش محدوده همت 12
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش زمین ۲۸۰ متری در بلوک یک
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین شش دانگ
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش زمین شش دانگی ۲۴۰ متری در بلوک یک
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین میلاد ۴
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین راهنمایی ۱۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش زمین سه دانگی ۱۲۰ متری در بلوک یک
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
3000 هکتار زمین و مرتع
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین بیابان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین بیابان
زمین بلوار فرید خراسان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
زمین بلوار فرید خراسان
زمین نیمه ساخت جاده اسفراین کهنه اب
توافقی
۱۳ ساعت پیش
2200متر درجاده اصلی بعد پیچ وکوچه باغ سنگ سفید
توافقی
۱۳ ساعت پیش
۲۰۰متری
توافقی
۱۴ ساعت پیش
۱۱۰متری
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
۱۸۴متری
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
رهن اپارتمان
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
یک قطعه زمین روستای ایزی ۲۸۰متر.دوکله
توافقی
۱۶ ساعت پیش
یه قطعه زمین 95متری
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
خانه کلنگی
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی