خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در سبزوار

در حال دریافت ...
100متری رازی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
100متری رازی
بلوک هفت /۱۹۶متری
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۱۱۲متری گلشن
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طالقانی پنجاه وهفت۱۲۶متری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ویلایی 280متری
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
خانه فروشی درخیراباد
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
خانه فروشی در غرب نیروگاه
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
خانه فروشی در غرب نیروگاه
منزل ۱۸۰متر بلوار باهنر باهنرده
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
منزل ۱۸۰متر بلوار باهنر باهنرده
کابینت ام دی اف نور گیر شمالی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
خانه باغ
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
جهل متری دوم خیرآبادی ۹قواره چهارم به خیابان اصلی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
جهل متری دوم خیرآبادی ۹قواره چهارم به خیابان اصلی
دوطبقه ۵۶ متر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
دوطبقه ۵۶ متر
فروش‌ویلایی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ویلایی زمین ۱۳۰ متر نیروگاه برق
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ویلایی عظیمیان متراژ ۲۱۰ متر
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ساختمان ویلایی نوساز بصورت بازسازی ریشه ای
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ویلایی توحیدشهر مولوی۹
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خیابان حکمت200متر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
۱۵۰ متر ویلایی قلوه خاتم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خیابان اسرارشمالی180متر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
ویلایی ٢٠٠متری
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خونه‌‌فروشی‌
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خونه‌‌فروشی‌
باغ معاوضه با اپارتمان در شهرک توحید
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۵ ساعت پیش
باغ معاوضه با اپارتمان در شهرک توحید
ویلایی خیابان دانش
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی