خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار ساری

کبوتر نر پرشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر نر پرشی
کبوتر غریب
۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر غریب
باجریگاد اسپانگل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
باجریگاد اسپانگل
مرغ عشق انگلیسی مولد
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ عشق انگلیسی مولد
جوجه قرقاول ۲ماهه
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
جوجه قرقاول ۲ماهه
کبوتر ساعتی و کبوتر تزئینی
جهت معاوضه
۱۲ ساعت پیش
جفت عروس البینو
توافقی
۲۳ ساعت پیش
جفت عروس البینو
قرقاول ریوز
توافقی
۲۳ ساعت پیش
قرقاول ریوز
کفتر به شرط پرش بهشهر
جهت معاوضه
دیروز
کفتر به شرط پرش بهشهر
فروش یک جفت طوطی کوتوله برزیلی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش یک جفت طوطی کوتوله برزیلی
فروش عروس هلندی و مرغ عشق
توافقی
دیروز
فروش  عروس هلندی و مرغ عشق
فروش عروس البینو دانخور و رام
توافقی
دیروز
فروش عروس البینو دانخور و رام
تعداد محدود مرغ عشق بالای 1000عدد
توافقی
دیروز
تعداد محدود مرغ عشق بالای 1000عدد
دو جفت مرغ عشق
جهت معاوضه
دیروز
دو جفت مرغ عشق
قناری رسمی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قناری رسمی
فروش یک جفت طوطی عروس یکسرلوتینو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش یک جفت طوطی عروس یکسرلوتینو
مرغ مینا زیبا
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ مینا زیبا
کبوتر پرشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر پرشی
یک جفت مرغ عشق مولد
۹۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک جفت مرغ عشق مولد
نروماده باتخم
توافقی
پریروز
نروماده باتخم
عشقهای آبرنگی
توافقی
پریروز
عشقهای آبرنگی
فنچ گلدین نر
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فنچ گلدین نر
کبوتر کفتر پرشی نر ماده
۲۵,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر کفتر پرشی نر ماده
طوطی راهب ابی مولد رو 5تا تخم
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
طوطی راهب ابی مولد رو 5تا تخم
بعدی