خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار ساری

توله گلدن رتریور
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
توله گلدن رتریور
عروس هلندی لوتینو فوق رام و پروازی
توافقی
نیم ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو فوق رام و پروازی
عروس هلندی مولد
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
عروس هلندی مولد
تخم نطفه دار پرنده کاکاتو برای جوجه کشی
توافقی
۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار پرنده کاکاتو برای جوجه کشی
جوجه محلی 65 روزه سرحال و سالم
۳۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه محلی 65 روزه  سرحال و سالم
فروش کلی،اردک اسرائیلی«ارگانیک،امساله
۸۵۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فروش کلی،اردک اسرائیلی«ارگانیک،امساله
قناری نر
توافقی
۳ ساعت پیش
قناری نر
طوطی عروس آلبینو چشم قرمز سرلاکی
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
طوطی عروس آلبینو چشم قرمز سرلاکی
قوغاز اوکراینی ۱نر دو ماه
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
قوغاز اوکراینی ۱نر دو ماه
مرغ عشق اسپانگل و معمولی
جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش
مرغ عشق اسپانگل و معمولی
خرگوش نیم لپ جرسی دست اموز
توافقی
۱۶ ساعت پیش
خرگوش نیم لپ جرسی دست اموز
مرغ‌عشق‌نر‌سالم
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
مرغ‌عشق‌نر‌سالم
سه تاجوجه البینو سه ماهه.
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سه تاجوجه البینو سه ماهه.
گربه پرشین عروسکی
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
گربه پرشین عروسکی
فروش تخم نطفه دار غاز
توافقی
۱۶ ساعت پیش
فروش تخم نطفه دار غاز
فروش گوسفند
توافقی
۱۷ ساعت پیش
فروش  گوسفند
فروش گوسفندان جوان به همراه . میش و بره. بره نر
جهت معاوضه
۱۷ ساعت پیش
فروش گوسفندان جوان به همراه . میش و بره. بره نر
فروش اردک اسرائیلی نر و ماده بالغ
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش اردک اسرائیلی نر و ماده بالغ
فروش سه عدد گوسفند ابستن شیرکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
فروش سه عدد گوسفند ابستن شیرکرده
توله هاسکی گلد
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
توله هاسکی گلد
لاری فروشی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
لاری فروشی
گوسفند نر تخمی .
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
گوسفند نر تخمی .
تخم نطفه دار غاز و جوجه غاز
توافقی
۱۸ ساعت پیش
تخم نطفه دار غاز و جوجه غاز
گوسفند بره ماده ۲۵ کیلویی.
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
گوسفند بره ماده ۲۵ کیلویی.
بعدی