حیوانات مزرعه در ساری روی دیوار

قوغاز اوکراینی ۱نر دو ماه
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
قوغاز اوکراینی ۱نر دو ماه
فروش تخم نطفه دار غاز
توافقی
۱۲ ساعت پیش
فروش تخم نطفه دار غاز
فروش گوسفند
توافقی
۱۲ ساعت پیش
فروش  گوسفند
فروش گوسفندان جوان به همراه . میش و بره. بره نر
جهت معاوضه
۱۳ ساعت پیش
فروش گوسفندان جوان به همراه . میش و بره. بره نر
فروش اردک اسرائیلی نر و ماده بالغ
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
فروش اردک اسرائیلی نر و ماده بالغ
فروش سه عدد گوسفند ابستن شیرکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
فروش سه عدد گوسفند ابستن شیرکرده
لاری فروشی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
لاری فروشی
گوسفند نر تخمی .
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
گوسفند نر تخمی .
تخم نطفه دار غاز و جوجه غاز
توافقی
۱۳ ساعت پیش
تخم نطفه دار غاز و جوجه غاز
گوسفند بره ماده ۲۵ کیلویی.
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گوسفند بره ماده ۲۵ کیلویی.
تخم غاز نطفه دار ارگانیک و محلی
توافقی
۱۷ ساعت پیش
تخم غاز نطفه دار ارگانیک و محلی
خروس محلی جوان
توافقی
۲۰ ساعت پیش
خروس محلی جوان
جوجه غاز دورگ
توافقی
۲۱ ساعت پیش
جوجه غاز دورگ
یک راس گوسفند مار وره شکم اول و یک نر بره شیر مست
توافقی
۲۲ ساعت پیش
یک راس گوسفند مار وره شکم اول و یک نر بره شیر مست
تخم نطفه دار ابریشمی
توافقی
۲۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار ابریشمی
فروش گله گوسفند
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
فروش گله گوسفند
گوسفند بره نر
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گوسفند بره نر
مرغ لاری اصیل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ لاری اصیل
گاو شیری بهمراه گوساله
توافقی
دیروز
گاو شیری بهمراه گوساله
۳تا بقلمون دونه
توافقی
دیروز
۳تا بقلمون دونه
فروش اردک سان زینتی
توافقی
دیروز
فروش اردک سان زینتی
گوسفند مادرو بره افشار
توافقی
دیروز
گوسفند مادرو بره افشار
گوسفند ابستن
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گوسفند ابستن
جوجه های مولد اصیل سالم
۷۵,۰۰۰ تومان
دیروز
جوجه های مولد اصیل سالم
بعدی