رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ساوه

در حال دریافت ...
۱۱۰متری طالقانی۳۸
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره آپارتمان ۱۱۰متری در اوایل مطهری فرد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
یک واحد 165 متری در آپارتمان 4 واحدی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش
خانه اجاره ای شهرک علوی
ودیعه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره واحد اپارتمان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره واحد اپارتمان
آپارتمان ۴۸ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
واحد ۸۰متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بسیج ۱۱۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
بسیج ۱۱۰متر
واحد 85 متری؛ شهرک فجر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان 73 متری؛ شهرک علوی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
65 متر آزادی 33
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره واحد مسکونی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
اجاره واحد مسکونی
اجاره واحد مسکونی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
اجاره واحد مسکونی
خ کارگر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره آپارتمان 145 متری فول خیابان حاج بلوک
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
سوئیت مجردی باسرویس کامل ورودی مشترک
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن آپارتمان ۱۳۵ متری طالقانی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
رهن آپارتمان ۱۳۵ متری طالقانی
آپارتمان طالقانی زوج ۹۱ متری
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۸۰متری شهرک فجر راه جدا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۸۰متری شهرک فجر راه جدا
اپارتمان١٤٠ متر پیروزی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
دیروز
120متری خیابان کارگر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
93متری بلوار 22بهمن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
واحد 160 متری؛ طالقانی 10
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
شهرک علوی،اجاره ای 82م
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
در حال دریافت ...
بعدی