رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در ساوه

در حال دریافت ...
آپارتمان ۱۰۰متری خ فردوس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
خانه مستقل ۷۸متری مبارزان
ودیعه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
ویلا 95متر آوینی
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
ویلا 95متر آوینی
ویلایی ۱۱۰متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
آپارتمان ۵۵متری.طالاقانی ۷(سه راه مطهری)
ودیعه: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش
آپارتمان ۵۵متری.طالاقانی ۷(سه راه مطهری)
رهن پاسداران 281 متری
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
خانه ۱۲۰ متری امیرکبیر_گرشاسبی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
خانه ۱۲۰ متری امیرکبیر_گرشاسبی
60متر ورودی جدا گاز وبرق جدا اب مشترک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره ویلایی ۸۰ متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره ویلایی ۸۰ متری
زیرزمین ۵۵ متری درکارگر ۳
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۷۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
اجاره دوخوابه تمیز
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۷ ساعت پیش
اجاره دوخوابه تمیز
اجاره آپارتمان ۱۲۵ متری نوساز _ خیابان ۲۲ بهمن
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
اجاره خانه ۱۱۵ متری.آوینی ۹
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره زیرزمین تجاری مسکونی ۱۰۰متر بحرکارگر۲
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره زیرزمین تجاری مسکونی ۱۰۰متر بحرکارگر۲
خانه ۸۰ متری.برای رهن
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش
خانه ۸۰ متری.برای رهن
اجاره خانه ویلایی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۲۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اپارتمان 88متری مطهری25
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
رهن و اجاره
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
خانه‌اجاره‌میدان‌عاشورا‌خ:فلاحت‌کشاورزی۵
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
۸۰ متری فاز ۱
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
ویلایی ،۱۳۰ متر ، سه خوابه , تمیز ، پارک امیرکبیر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۹۴ متری در مطهری ۱۲
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره ویلایی ۹۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره ویلایی ۹۰ متری
اپارتمان تمیز ۸۰ متر طالقانی ۴۶
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اپارتمان  تمیز ۸۰ متر طالقانی ۴۶
بعدی