خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار شیراز

کفتر

توافقی
نیم ساعت پیش در ابونصر
کفتر

۹ عدد کفتر پرشی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ابونصر
۹ عدد کفتر پرشی

مرغ عشق ماده اماده جفت گیری

۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ابونصر
مرغ عشق ماده  اماده جفت گیری

عروس هلندی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ابونصر
عروس هلندی

کبوتر

توافقی
۱ ساعت پیش در ابونصر
کبوتر

معاوضه عروس هلندی آهوی نر با قناری

جهت معاوضه
۲ ساعت پیش در ابونصر
معاوضه عروس هلندی آهوی نر با قناری

قناری نر وماده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ابونصر
قناری نر وماده

سهره چهارگل کوپه

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ابونصر
سهره چهارگل کوپه

فروش پرنده

۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ابونصر
فروش پرنده

یک جفت عروس هلندی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ابونصر
یک جفت عروس هلندی

سبز دم سفید کفتر

توافقی
۳ ساعت پیش در ابونصر
سبز دم سفید کفتر

طوقی سیاه ماده

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ابونصر
طوقی سیاه ماده

کفتر پلاکی

۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ابونصر
کفتر پلاکی

سهره قناری مست رقاصک

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ابونصر

فروشی کبوتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ابونصر
فروشی کبوتر

دوتا سرور دس اولی نر کبوتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ابونصر
دوتا سرور دس اولی نر کبوتر

کفتر

توافقی
۷ ساعت پیش در ابونصر
کفتر

کوتوله برزیلی سبز صورت هلویی با جوجه

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ابونصر

کفتر سینه سیاه بهبهانی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ابونصر
کفتر سینه سیاه بهبهانی

کبوتر پلاکی سرور چاپی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ابونصر
کبوتر پلاکی سرور چاپی

قناری نرمست

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ابونصر
قناری نرمست

12تا سینه رو هم بیضاع

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در ابونصر
12تا سینه رو هم بیضاع

کبوتر 18تا پلاکی هوایی تبعیدی بیضاع

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ابونصر
کبوتر 18تا پلاکی هوایی تبعیدی بیضاع

سهره جوجه بزرگ کرده دورگ.

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ابونصر
سهره جوجه بزرگ کرده دورگ.
بعدی

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار شیراز