خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار SX در شیراز

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در فرهنگ شهر
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۴۹,۹۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در منطقه هوایی دوران
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در هفت تنان
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ابونصر
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX صفر مدل۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در وحدت (بلوار مدرس)
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۳۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در معالی‌آباد
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک امام حسین
تیبا ۱ صندوقدار مدل ۱۴۰۱ صفر
۰ کیلومتر ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در معالی‌آباد
تیبا صندوق‌دارSX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آب جوار
تیبا صندوق‌دارSX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار صفر، مدل ۱۴۰۱
۱ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در احمدی
تیبا صندوق‌دار صفر، مدل ۱۴۰۱
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در معالی‌آباد
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهر صدرا
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در ابونصر
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در ابونصر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در معالی‌آباد
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۱۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش در شهرک گلستان
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش در تاچارا
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهر صدرا
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهرک آرین
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش در شهرک شهید مطهری
تیبا صندوق دار
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بعثت
تیبا صندوق دار
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شهر صدرا
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در سجاد (بنی هاشم)
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در دشت چنار
بعدی