رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در قلعه نو شیراز

منزلی بدون اتاق 65متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در قلعه نو

۹۰ متر دوخوابه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قلعه نو
۹۰ متر دوخوابه
۵

آپارتمان ۲ خوابه متراژ ۸۵ متر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
نردبان شدهدر قلعه نو

آپارتمان90متری،2خوابه شریف آباد،گردخون

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مهدی رنجبر در قلعه نو
آپارتمان90متری،2خوابه شریف آباد،گردخون
۱

خانه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قلعه نو

سویت به متراژ۶۵ واقع در گردخون

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قلعه نو
سویت به متراژ۶۵ واقع در گردخون
۳

سویت دو خواب گردخون کوچه سبحان

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ هفته پیش در قلعه نو
سویت دو خواب گردخون کوچه سبحان
۱۱

آپارتمان 75 متری 2خواب

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان 75 متری 2خواب
۱۲

آپارتمان ۱۵۰ متر دوخوابه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان ۱۵۰ متر دوخوابه
۶
با تأیید مالکیت

آپارتمان ۱۱۰متری دوخوابه واقع درگردخون

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان ۱۱۰متری دوخوابه واقع درگردخون
۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه