اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در اطلسی شیراز

اجاره منزل مبله/سوئیت/خانه مسافر/هتل اپارتمان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره منزل مبله/سوئیت/خانه مسافر/هتل اپارتمان
۷

منزل مبله آپارتمان مبله سوییت مبله

۴ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر اطلسی
منزل مبله آپارتمان مبله سوییت مبله
۵

هتل آپارتمان اوستا، سوییت، خانه مسافر،منزل اجاره،

بدون اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر اطلسی
هتل آپارتمان اوستا، سوییت، خانه مسافر،منزل اجاره،
۱۰

اجاره چند ساعته و روزانه آپارتمان و سوئیت مبله

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۰ تومان
نردبان شدهمشاور علیرضا گرامی نیا در اطلسی
اجاره چند ساعته و روزانه آپارتمان و سوئیت مبله
۶

منزل مبله درمرکزشهراطلسی،زند،دروازه قران

۳ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
منزل مبله درمرکزشهراطلسی،زند،دروازه قران
۹

سوئیت، اتاق ،منزل مبله،خانه مسافر، هتل اپارتمان

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۵۰۰,۶۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در اطلسی
سوئیت، اتاق ،منزل مبله،خانه مسافر، هتل اپارتمان
۴

اجاره سوییت/هتل آپارتمان/منزل مبله/خانه ی مسافر

۲ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره سوییت/هتل آپارتمان/منزل مبله/خانه ی مسافر
۸

منزل مبله با کلیه امکانات رفاهی

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهمشاور زارع مهذبیه در اطلسی
منزل مبله با کلیه امکانات  رفاهی
۴

اجاره اپارتمان مبله منزل سویت خانه سوئیت خونه مبله

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره اپارتمان مبله منزل سویت خانه سوئیت خونه مبله
۱

سوییت آپارتمان خونه مبله

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امیر امیری در اطلسی
سوییت آپارتمان خونه مبله
۷

سوییت،اتاق،منزل مبله،خانه مسافر،هتل اپارتمان

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
سوییت،اتاق،منزل مبله،خانه مسافر،هتل اپارتمان
۴

اجاره آپارتمان مبله منزل سویت خانه سوییت خونه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره آپارتمان مبله منزل سویت خانه سوییت خونه
۱

اجاره آپارتمان مبله سوییت تمیز در مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره آپارتمان مبله سوییت تمیز در مرکز شهر
۸

منزل مبله آپارتمان مبله سوئیت مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
منزل مبله آپارتمان مبله سوئیت مبله
۵

سوییت منزل مبله قران حافظیه. مرکز شهر. جمهوری

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
سوییت منزل مبله قران حافظیه. مرکز شهر. جمهوری
۵

اپارتمان مبله و سوییت مبله و منزل مبله

۲ اتاق, تا ۱۷ نفر
نردبان شدهدر اطلسی
اپارتمان مبله و سوییت مبله و منزل مبله
۱۱

اجاره سویت مبله آپارتمان منزل خونه خانه سوییت مبله

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره سویت مبله آپارتمان منزل خونه خانه سوییت مبله
۱

اجاره خانه مسافر،هتل اپارتمان،سوییت،اتاق،منزل مبله

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره خانه مسافر،هتل اپارتمان،سوییت،اتاق،منزل مبله
۵

منزل مبله/سوئیت/خانه مسافر/هتل اپارتمان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر اطلسی
منزل مبله/سوئیت/خانه مسافر/هتل اپارتمان
۹

اجاره هتل آپارتمان سوییت منزل مبله خانه مسافر

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره هتل آپارتمان سوییت منزل مبله خانه مسافر
۵

اجاره آپارتمان و سوئیت

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره آپارتمان و سوئیت
۶

اجاره سوییت مبله 36متر اطلسی

بدون اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شده | فوری در اطلسی
اجاره سوییت مبله 36متر اطلسی
۴

اجاره چند ساعته و روزانه سوئیت و آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
نردبان شدهمشاور علیرضا گرامی نیا در اطلسی
اجاره چند ساعته و روزانه سوئیت و آپارتمان مبله
۶

اجاره آپارتمان مبله در مرکز شهر

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اطلسی
اجاره آپارتمان مبله در مرکز شهر
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه