اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در دشت چنار شیراز

منزل مبله شبانه روزی

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دشت چنار
منزل مبله شبانه روزی
۲

منزل سوییت مبله

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر دشت چنار
منزل سوییت مبله
۱

سوییت منزل مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر دشت چنار
سوییت منزل مبله
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه