اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در فرزانگان شیراز

سوییت مبله مستقل

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر فرزانگان
سوییت مبله مستقل
۲

200000

۱ اتاق, تا ۴ نفر
دیروز در فرزانگان

اجاره واحد روزانه

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر فرزانگان
اجاره واحد روزانه
۱۵

اجاره آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فرزانگان
اجاره آپارتمان مبله
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه