اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در حافظیه شیراز

منزل ویلایی مبله/پارکینگ/چسبیده به حافظ

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
منزل ویلایی مبله/پارکینگ/چسبیده به حافظ
۵

اقامتگاه سنتی مدرن جمهوری حافظ

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اقامتگاه سنتی مدرن جمهوری حافظ
۹

منزل آپارتمان سویت ویلایی مبله

۳ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
منزل آپارتمان سویت ویلایی مبله
۸

اجاره منزل مبله نزدیک دروازه قران

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره منزل مبله نزدیک دروازه قران
۴

منزل مبله تمیز

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله تمیز
۴

هتل آپارتمان ومنزل مبله وسوییت در مرکز شهر

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
هتل آپارتمان  ومنزل مبله وسوییت در مرکز شهر
۵

مبله کاملا مستقل حافظیه با آفرویژه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شده | فوری در حافظیه
مبله کاملا مستقل حافظیه با آفرویژه
۹

اجاره سوئیت،اجاره خانه ویلایی ، هتل آپارتمان

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره سوئیت،اجاره خانه ویلایی ، هتل آپارتمان
۹

هتل آپارتمان اوستا،سویت،خانه مسافر،سویت اجاره ای،

۲ اتاق, تا ۱۱ نفر
نردبان شده | فوری در حافظیه
هتل آپارتمان اوستا،سویت،خانه مسافر،سویت اجاره ای،
۹

آپارتمان مبله، هتل آپارتمان، منزل مبله، سوئیت

۲ اتاق, تا ۹ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
آپارتمان مبله، هتل آپارتمان، منزل مبله، سوئیت
۵

خوابگاه دخترانه

۴ اتاق, تا ۱۰ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
خوابگاه دخترانه
۱۰

منزل سوییت مبله قرآن اطلسی حافظیه ارم

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
منزل سوییت مبله قرآن اطلسی حافظیه ارم
۸

اجاره آپارتمان خانه سوییت منزل مبله مسافر سرداران

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره آپارتمان خانه سوییت منزل مبله مسافر سرداران
۹

هتل آپارتمان در شیراز

۲ اتاق
نردبان شدهدر حافظیه
هتل آپارتمان  در شیراز
۷

منزل مبله تمیز مرتب سویت

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله تمیز مرتب سویت
۴

پانسیون آقایان خوابگاه پسرانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۸ نفر
نردبان شده | فوری در حافظیه
پانسیون آقایان خوابگاه پسرانه
۵

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله
۳

اجاره منزل مبله / سوئیت / خانه مسافر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره منزل مبله / سوئیت / خانه مسافر
۱۵

اجاره سوییت و آپارتمان و منزل مبله

۳ اتاق, تا ۳۱ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره سوییت و آپارتمان و منزل مبله
۱۸

اجاره منزل مبله/سوییت/خانه مسافر/هتل آپارتمان

۳ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره منزل مبله/سوییت/خانه مسافر/هتل آپارتمان
۸

اجاره انواع سوییت و اپارتمان ومنزل مبله‌درمرکز شهر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر حافظیه
اجاره انواع سوییت و اپارتمان ومنزل مبله‌درمرکز شهر
۵

نزدیک به اماکن گردشی و پزشکی

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
نزدیک به اماکن گردشی و پزشکی
۵

سوییت مبله حافظیه دروازه قرآن اطلسی با اسپلیت

بدون اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
سوییت مبله حافظیه دروازه قرآن اطلسی با اسپلیت
۷

منزل مبله دروازه قرآن حافظیه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر حافظیه
منزل مبله  دروازه قرآن حافظیه
۱۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه