اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در هفت تنان شیراز

منزل مبله مستقل ویلایی دروازه قرآن

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله مستقل ویلایی دروازه قرآن
۹

منزل مبله تمیز

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله تمیز
۳

منزل مبله اپارتمان و سوییت ( مرکز شهر )

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۵۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله اپارتمان و سوییت ( مرکز شهر )
۴

اجاره منزل مبله در مرکز شهر/نزدیک به اماکن گردشگری

۲ اتاق, تا ۱۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
اجاره منزل مبله در مرکز شهر/نزدیک به اماکن گردشگری
۳

منزل مبله تمیز هفت تنان دروازه قران

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله تمیز هفت تنان دروازه قران
۴

منزل مبله در شهر سویت

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۶,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله در شهر سویت
۵

اجاره منزل مبله درمرکز شهر/نزدیک به اماکن گردشگری

۲ اتاق, تا ۱۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
اجاره منزل مبله درمرکز شهر/نزدیک به اماکن گردشگری
۳

اجاره آپارتمان مبله منزل مبله سوییت

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شده | فوری در هفت تنان
اجاره آپارتمان مبله منزل مبله سوییت

اجاره منزل مبله در مرکزشهر/خانه/ویلایی/وآپارتمان

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
اجاره منزل مبله در مرکزشهر/خانه/ویلایی/وآپارتمان
۴

منزل مبله سوییت مبله در سرداران

بدون اتاق, تا ۱۱ نفر
از ۳۵۰,۴۵۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله سوییت مبله در سرداران
۹

منزل مبله وسویت باحیات وپارکینگ

بدون اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله وسویت باحیات وپارکینگ
۱۵

سوییت خانه مبله

۲ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شده | فوری در هفت تنان
سوییت خانه مبله
۱۴

سوییت مبله منزل مبله مستقل نزدیک به مراکز گردشگری

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۵۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
سوییت مبله منزل مبله مستقل نزدیک به مراکز گردشگری
۵

خانه مسافر،منزل ،سوییت آپارتمان مبله شیراز

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر هفت تنان
خانه مسافر،منزل ،سوییت آپارتمان مبله شیراز
۳

اجاره اپارتمان مبله شیک

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۷۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
اجاره اپارتمان مبله شیک
۴

منزل مبله حافظیه

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شده | فوری در هفت تنان
منزل مبله حافظیه
۷

سوییت مبله منزل مبله تک خواب و دو خواب مستقل

۱ اتاق, تا ۷ نفر
از ۴۵۰ تومان
نردبان شده | فوری در هفت تنان
سوییت مبله منزل مبله تک خواب و دو خواب مستقل
۶

اپارتمان شیک ومستردارمرکزشهر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
اپارتمان شیک ومستردارمرکزشهر
۶

منزل مبله

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله
۷

اجاره اپارتمان مبله تمیز

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
اجاره اپارتمان مبله تمیز
۴

منزل مبله سوییت مبله ومستقل نزدیک مرکز شهر

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله سوییت مبله ومستقل نزدیک مرکز شهر
۳

آپارتمان منزل مبله شیک،نوساز

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
آپارتمان منزل مبله شیک،نوساز
۷

منزل مبله دربست مرکزشهر

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۰۰,۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر هفت تنان
منزل مبله دربست مرکزشهر
۸

آپارتمانی زیبا در مرکزشهر و بیش 80 مورد دیگر

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهآژانس املاک سایه بون شیراز در هفت تنان
آپارتمانی زیبا در مرکزشهر و بیش 80 مورد دیگر
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه