اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در کاراندیش شیراز

منزل مبله همراه پارکینیگ

۲ اتاق, تا ۹ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کاراندیش
منزل مبله همراه پارکینیگ
۲

خونه مبله سوییت مبله منزل مبله خونه مبله

۱ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر کاراندیش
خونه مبله سوییت مبله منزل مبله خونه مبله
۱۷

اجاره اپارتمان روزانه منزل مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر کاراندیش
اجاره اپارتمان روزانه منزل مبله
۳

مسافرخانه و مهمانپذیر خورشید طلایی

بیش از ۵ اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کاراندیش

مبله ،سوییت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر کاراندیش
مبله ،سوییت
۳

اجاره آپارتمان مبله دوخوابه کاراندیش

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کاراندیش
اجاره آپارتمان مبله دوخوابه کاراندیش
۱۴

منزل مبله سویئت (کاراندیش)

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر کاراندیش
منزل مبله سویئت (کاراندیش)
۵

عمارت گلستان با لوکیشن مکانی

۲ اتاق, تا ۲ نفر
هفتهٔ پیش در کاراندیش
عمارت گلستان با لوکیشن مکانی
۸

واحد مبله تمیز در مرکز شهر

۱ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر کاراندیش
واحد مبله تمیز در مرکز شهر
۲

اجاره روزانه اپارتمان در لوکیشن گردشگری

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
هفتهٔ پیش در کاراندیش
اجاره روزانه اپارتمان در لوکیشن گردشگری
۳

هتل آپارتمان عمارت گلستان بالوکیشن

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر کاراندیش
هتل آپارتمان عمارت گلستان بالوکیشن

اجاره سوئیت ومنزل مبله مسافرخانه هتل آپارتمان رنت

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۶۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کاراندیش
اجاره سوئیت ومنزل مبله مسافرخانه هتل آپارتمان رنت
۵

منزل مبله سویئت (کاراندیش)

۱ اتاق, تا ۶ نفر
۲ هفته پیش در کاراندیش
منزل مبله سویئت (کاراندیش)
۴

منزل مبله مرکز شهر

۱ اتاق, تا ۵ نفر
۲ هفته پیش در کاراندیش
منزل مبله مرکز شهر
۳

منزل مبله اجاره ای روزانه، ماهانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
۳ هفته پیش در کاراندیش
منزل مبله اجاره ای روزانه، ماهانه
۴

منزل مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
۳ هفته پیش در کاراندیش
منزل مبله
۲

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کاراندیش
منزل مبله
۷

سوئیت سوییت مبله تمیز واقع در مرکز شهر شیراز

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کاراندیش

آپارتمان مبله یک خوابه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کاراندیش
آپارتمان مبله یک خوابه
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه