اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در خلدبرین شیراز

سویت در لوکیشن در شیراز با حیاط دلباز

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۷۰۰ تومان
نردبان شدهدر خلدبرین
سویت در لوکیشن در شیراز با حیاط دلباز
۷

اجاره سوییت مبله

بدون اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر خلدبرین
اجاره سوییت مبله
۳

خوابگاه پسرانه پانسیون آقایان

۴ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر خلدبرین
خوابگاه پسرانه پانسیون آقایان
۳

آپارتمان مبله نوساز

۲ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر خلدبرین
آپارتمان مبله نوساز
۲

خوابگاه پسرانه پانسیون آقایان

۲ اتاق, تا ۸ نفر
نردبان شدهدر خلدبرین
خوابگاه پسرانه پانسیون آقایان
۳

سویت مبله ساعت منزل مبله اپارتمان

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خلدبرین
سویت مبله ساعت منزل مبله اپارتمان
۳

اجاره اپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر خلدبرین
اجاره اپارتمان مبله
۶

اجاره سویت روزانه

۱ اتاق, تا ۴ نفر
هفتهٔ پیش در خلدبرین
اجاره سویت روزانه
۴

خواستار یک سوییت برای یک زوج

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خلدبرین

نظافت چی خوابگاه دخترانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۵ نفر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خلدبرین

اجاره واحد اپارتمان ساوا مبله روزانه

۲ اتاق, تا ۱۰ نفر
۳ هفته پیش در خلدبرین
اجاره واحد اپارتمان ساوا مبله روزانه
۱۲

خوابگاه و پانسیون دخترانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۰ نفر
از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خلدبرین
خوابگاه و پانسیون دخترانه
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه