اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در کوی ولیعصر شیراز

روزانه

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر کوی ولیعصر
روزانه
۶

اجاره روزانه

۲ اتاق, تا ۶ نفر
۳ هفته پیش در کوی ولیعصر
اجاره روزانه
۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه