اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در شهرک نواب صفوی شیراز

منزل مبله و سوئیت مبله

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک نواب صفوی
منزل مبله و سوئیت مبله
۶

اجاره سوییت مبله روزانه و ماهانه بلوار عرفان

۱ اتاق, تا ۴ نفر
۲۱ ساعت پیش در شهرک نواب صفوی
اجاره سوییت مبله روزانه و ماهانه بلوار عرفان
۲

منزل مبله مستقل طبقه دوم یه خواب

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
منزل مبله مستقل طبقه دوم یه خواب
۴

منزل دوخابع تمیز

۲ اتاق, تا ۷ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
منزل دوخابع تمیز
۳

اجاره سویت و منزل همراه با پارکینگ

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
اجاره سویت و منزل همراه با پارکینگ
۱

اجاره منزل مبله

۲ اتاق, تا ۱۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
اجاره منزل مبله
۵

خانه مبله کاملا تمیز و بهداشتی..مستقل..امن و امنیت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
۴ روز پیش در شهرک نواب صفوی

منزل مبله

بدون اتاق, تا ۴ نفر
۵ روز پیش در شهرک نواب صفوی
منزل مبله
۸

منزل اجاره مستقل

۱ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
منزل اجاره مستقل
۴

منزل وسوییت مبله شیک و تمیز همراه با پارکینگ

۲ اتاق, تا ۳ نفر
از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
منزل وسوییت مبله شیک و تمیز همراه با پارکینگ
۹

خانه مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک نواب صفوی
خانه مبله
۴

آپارتمان مبله شیک

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نواب صفوی
آپارتمان مبله شیک
۴

اجاره روزانه منزل دربست ویلایی همراه با پارکینگ

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک نواب صفوی
اجاره روزانه منزل دربست ویلایی همراه با پارکینگ
۳

اجاره آپارتمان مبله با پارکینگ

۲ اتاق, تا ۵ نفر
از ۶۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک نواب صفوی
اجاره آپارتمان مبله با پارکینگ
۶

خانه مبله مسافرخانه اجاره روزانه منزل مبله

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۸۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک نواب صفوی
خانه مبله مسافرخانه اجاره روزانه منزل مبله
۱۲

خانه مبله مسافرخانه اجاره مبله روزانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
۲ هفته پیش در شهرک نواب صفوی
خانه مبله مسافرخانه اجاره مبله روزانه
۱۴

خانه مبله منزل مبله اجاره روزانه

۱ اتاق, تا ۵ نفر
۲ هفته پیش در شهرک نواب صفوی
خانه مبله منزل مبله اجاره روزانه
۱۹

اجاره‌سویت‌مبله

۱ اتاق, تا ۲ نفر
از ۵۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک نواب صفوی
اجاره‌سویت‌مبله

مرتب تمیز با تمام امکانات

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۵۰۰,۶۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک نواب صفوی

اجاره منزل مبله تمیز ومرتب در کوشکمیدان

۲ اتاق, تا ۳ نفر
۲ هفته پیش در شهرک نواب صفوی
اجاره منزل مبله تمیز ومرتب در کوشکمیدان
۵

سوئیت مبله مسافر

بدون اتاق, تا ۸ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک نواب صفوی
سوئیت مبله مسافر
۵

اجاره کوتاه مدت اپارتمان

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در شهرک نواب صفوی
اجاره کوتاه مدت اپارتمان
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه