اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در شریف‌آباد شیراز

منزل دربست مبله

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد
منزل دربست مبله
۲

منزل مبله شیک

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۵۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد
منزل مبله شیک
۴

اجاره سوییت مبله اپارتمان خانه مسافر

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد
اجاره سوییت مبله اپارتمان خانه مسافر
۱۴

منزل با تمام امکانات رفاهی در بلوار تخت جمشید

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد
منزل با تمام امکانات رفاهی  در بلوار تخت جمشید
۱۱

منزل مبله

۱ اتاق, تا ۳ نفر
نردبان شدهدر شریف‌آباد
منزل مبله
۶

خونه مبله اجاره کوتاه مدت روزانه و...‌.

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد
خونه مبله اجاره کوتاه مدت روزانه و...‌.
۶

سویت

۱ اتاق, تا ۳ نفر
از ۱۵۰ تومان
۳ روز پیش در شریف‌آباد

اجاره منزل مبله سوییت یک خواب امن و ارام تمیز

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد
اجاره منزل مبله سوییت یک خواب امن و ارام تمیز
۴

اجاره روزانه یک واحد سویت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
هفتهٔ پیش در شریف‌آباد
اجاره روزانه یک واحد سویت
۲

اجاره منزل مبله در فیروزاباد

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
هفتهٔ پیش در شریف‌آباد
اجاره منزل مبله در فیروزاباد
۹

منزل ویلایی جای پار ک یک دستگاه خودرو

۲ اتاق, تا ۶ نفر
هفتهٔ پیش در شریف‌آباد
منزل ویلایی جای پار ک یک دستگاه خودرو
۶

اجاره ی سوییت و آپارتمان

بدون اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شریف‌آباد
اجاره ی سوییت و آپارتمان
۴

اجاره کوتاه مدت منزل مبله

بدون اتاق, تا ۱۸ نفر
۲ هفته پیش در شریف‌آباد
اجاره کوتاه مدت منزل مبله
۳

اجاره منزل مبله

۲ اتاق, تا ۸ نفر
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شریف‌آباد
اجاره منزل مبله
۹

منزل مبله سوییت مبله سوئیت

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد

اجاره ی سوییت و آپارتمان در خدمت

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۸۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریف‌آباد
اجاره ی سوییت و آپارتمان در خدمت
۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه