اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در چنچنه شیراز

خوابگاه دانشجویی و کارمندی پسرانه(پسران ایران)

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۶ نفر
نردبان شدهدر چنچنه
نمایش آگهی‌ها روی نقشه