اجاره روزانه و موقت انواع دفتر و فضای کار در شیراز

اجاره اتاق ساعتی و روزانه

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۰ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قصرالدشت
اجاره اتاق ساعتی و روزانه
۱۵

اجاره فضای آموزشی و هنری و ورکشاپ

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
۳ هفته پیش در قصرالدشت
اجاره فضای آموزشی و هنری و ورکشاپ
۲

اجاره دفتر کار

۳ اتاق, تا ۳۵ نفر
۴ هفته پیش در قصرالدشت
اجاره دفتر کار
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه