اجاره روزانه و موقت انواع دفتر و فضای کار در شیراز

اجاره کلاس و استودیو

۴ اتاق, تا ۱۵ نفر
نردبان شدهدر معالی‌آباد
اجاره کلاس و استودیو
۶

اجاره کلاس و فضای آموزشی جهت ورکشاپ،همایش، سمینار

بدون اتاق, تا ۳۰ نفر
۳ هفته پیش در معالی‌آباد
اجاره کلاس و فضای آموزشی جهت ورکشاپ،همایش، سمینار
۶

اجاره روزانه و همکاری درصدی تخت جهت فیشال

۱ اتاق, تا ۲ نفر
۳ هفته پیش در معالی‌آباد
نمایش آگهی‌ها روی نقشه