اجاره روزانه و موقت انواع دفتر و فضای کار در شیراز

اجتره زمین چمن مصنوعی

بدون اتاق, تا ۲۰ نفر
پریروز در زرهی
اجتره زمین چمن مصنوعی
۴

اجاره کارگاه آموزشی

۱ اتاق, تا ۲۵ نفر
هفتهٔ پیش در زرهی
اجاره کارگاه آموزشی
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه