اجاره روزانه و کوتاه مدت در دروازه کازرون شیراز

سویت نزدیک حرم مرکز شهر

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در دروازه کازرون

اجاره خوابگاه توحید

بیش از ۵ اتاق، تا ۳۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر دروازه کازرون
اجاره خوابگاه توحید
۱

اجاره روزانه سوئیت وآپارتمان

۲ اتاق، تا ۹ نفر
توافقی
نردبان شدهدر دروازه کازرون
اجاره روزانه سوئیت وآپارتمان
۴

خوابگاه پسرانه،پانسیون اقایان و اقامتگاه شبانه

بیش از ۵ اتاق، تا ۱۱ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در دروازه کازرون
خوابگاه پسرانه،پانسیون اقایان و اقامتگاه شبانه
۱۱

اجاره صندلی تمامی خدمات

۳ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در دروازه کازرون

اجاره روزانه منزل

۱ اتاق، تا ۱۴ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در دروازه کازرون
اجاره روزانه منزل
۲

منزل مبله

بدون اتاق، تا ۷ نفر
از ۵۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دروازه کازرون
منزل مبله
۳
بعدی

نمایش نقشه