اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در دروازه کازرون شیراز

خوابگاه دخترانه

بدون اتاق, تا ۱ نفر
پریروز در دروازه کازرون

خوابگاه دخترانه

۴ اتاق, تا ۲۰ نفر
از ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر دروازه کازرون

اجاره خوابگاه توحید

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۲ نفر
نردبان شدهدر دروازه کازرون
اجاره خوابگاه توحید
۱

اجاره اپارتمان سویت مرکز شهر نزدیک به حرم

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر دروازه کازرون
اجاره اپارتمان سویت مرکز شهر نزدیک به حرم
۶

اجاره منزل مبله

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دروازه کازرون
اجاره منزل مبله
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه