اجاره روزانه و کوتاه مدت در فرهنگیان شیراز

خونه تمیز

۲ اتاق، تا ۴ نفر
از ۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر فرهنگیان
خونه تمیز
۳

اجاره روزانه سوییت

بدون اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فرهنگیان
اجاره روزانه سوییت
۷

اجاره آپارتمان مبله دو خوابه شهرک فرهنگیان

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فرهنگیان
اجاره آپارتمان مبله دو خوابه شهرک فرهنگیان
۶

منزل مبله

۱ اتاق، تا ۵ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فرهنگیان
منزل مبله
۶

اجاره منزل مبله دو خوابه شهرک فرهنگیان

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فرهنگیان
اجاره منزل مبله دو خوابه شهرک فرهنگیان
۴

منزل مبله خونه مبله سوئیت مبله

۱ اتاق، تا ۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فرهنگیان
منزل مبله خونه مبله سوئیت مبله
۱

آپارتمان و سوییت مبله نوساز وبسیار تمیز

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فرهنگیان
آپارتمان و سوییت مبله نوساز وبسیار تمیز
۲۰

اپارتمان مبله شیک وتمیز دسترسی به تمام امکانات

۲ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فرهنگیان
اپارتمان مبله شیک وتمیز دسترسی به تمام امکانات
۳

اجاره سوییت شهرک فرهنگیان

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فرهنگیان
اجاره سوییت شهرک فرهنگیان
۵

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگیان
منزل مبله
۸

باغ شهری

بدون اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
۶ روز پیش در فرهنگیان
باغ شهری
۴

منزل آپارتمان مبله ، شیک و نوساز با تمامی امکانات

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در فرهنگیان
منزل آپارتمان مبله ، شیک و نوساز با تمامی امکانات

منزل اپارتمان مبله ، شیک و نوساز با تمامی امکانات

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در فرهنگیان
منزل اپارتمان مبله ، شیک و نوساز با تمامی امکانات

اجاره منزل مبله

۲ اتاق، تا ۷ نفر
از ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگیان
اجاره منزل مبله
۸

اپارتمان مبله شهرستان سپیدان

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در فرهنگیان
اپارتمان مبله شهرستان سپیدان
۱

ووافقی

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در فرهنگیان

آپارتمان او ۲ خوابه

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۷۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فرهنگیان
آپارتمان او ۲ خوابه
۵

اجاره آپارتمان مبله شهرک فرهنگیان

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر فرهنگیان
اجاره آپارتمان مبله شهرک فرهنگیان
۴
بعدی

نمایش نقشه