اجاره روزانه و کوتاه مدت در گود عربان شیراز

مهمانپذیر مرکز شهر شروع از ۳۰۰ هزار

بیش از ۵ اتاق، تا ۵۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در گود عربان
مهمانپذیر مرکز شهر شروع از ۳۰۰ هزار
۴

اجاره روزانه بازسازی شده

۲ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
دیروز در گود عربان

اجاره ویلایی دو خوابه زند

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
اجاره ویلایی دو خوابه زند
۱

اجاره روزانه اتاق در سوییت مهمانپذیر اردیبهشت

بیش از ۵ اتاق، تا ۴۷ نفر
توافقی
نردبان شدهدر گود عربان
اجاره روزانه اتاق در سوییت مهمانپذیر اردیبهشت
۷

مبله سوئیت 2خواب

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گود عربان
مبله سوئیت 2خواب
۷

اقامتگاه سنتی آزین

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گود عربان
اقامتگاه سنتی آزین
۳

مبله سویت اپارتمان ویلایی مستقل

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
مبله سویت اپارتمان ویلایی مستقل
۵

اقامتگاه سنتی،هتل سنتی

بیش از ۵ اتاق، تا ۳۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر گود عربان
اقامتگاه سنتی،هتل سنتی
۱۳

خانه مبله منزل اجاره سوییت مبله

۲ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
نردبان شدهدر گود عربان
خانه مبله منزل اجاره سوییت مبله
۴

نزدیک حرم مطهر

۲ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر گود عربان
نزدیک حرم مطهر
۷

هتل واقامتگاه سنتی

بیش از ۵ اتاق، تا ۳۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر گود عربان
هتل واقامتگاه سنتی
۱۵

اجاره منزل مبله

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گود عربان
اجاره منزل مبله
۷

هتل مهمان پذیر

بیش از ۵ اتاق، تا ۱ نفر
توافقی
۲ هفته پیش در گود عربان
هتل مهمان پذیر
۵

اجاره روزانه

بیش از ۵ اتاق، تا ۶ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گود عربان
اجاره روزانه
۱

منزل مبله بازار وکیل

۱ اتاق، تا ۷ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گود عربان
منزل مبله بازار وکیل
۳

منزل مبله

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گود عربان

منزل مبله سوییت ۱خواب ۳ خواب

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
منزل مبله سوییت ۱خواب ۳ خواب
۴

خونه دربست و تمیز و مرتب

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گود عربان
خونه دربست و تمیز و مرتب
۱۴
بعدی

نمایش نقشه