اجاره روزانه و کوتاه مدت در کفترک شیراز

اجاره روزانه ویلا خان زنیان

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کفترک
اجاره روزانه ویلا خان زنیان
۱۴
بعدی

نمایش نقشه