اجاره روزانه و کوتاه مدت در خلیلی شیراز

مجتمع مسکونی آپارتمانی ..مبله .سوئیت

۳ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خلیلی
مجتمع مسکونی آپارتمانی ..مبله .سوئیت
۷

اپارتمان مبله یک خوابه

۱ اتاق، تا ۳ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خلیلی
اپارتمان مبله یک خوابه
۵
بعدی

نمایش نقشه