اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در خلیلی شیراز

مجتمع مسکونی آپارتمانی ..مبله .سوئیت

۳ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر خلیلی
مجتمع مسکونی آپارتمانی ..مبله .سوئیت
۷

خوابگاه کارمندی دخترانه

بیش از ۵ اتاق، تا ۳۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر خلیلی
خوابگاه کارمندی دخترانه
۲
بعدی

نمایش نقشه