اجاره روزانه و کوتاه مدت در محله سنگ سیاه شیراز

اجاره اتاق های اقامتگاه بومگردی

بیش از ۵ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در محله سنگ سیاه
اجاره اتاق های اقامتگاه بومگردی
۷

اجاره روزانه اتاق در بومگردی یادمان

بیش از ۵ اتاق، تا ۳ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله سنگ سیاه
اجاره روزانه اتاق در بومگردی یادمان
۱۰

منزل درمرکزشهرنزدیک حرم

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله سنگ سیاه
منزل درمرکزشهرنزدیک حرم
۳

دنبال اتاق تمیز یا سوییت هستم

بدون اتاق، تا ۱ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در محله سنگ سیاه

مبله همه چی تموم

۱ اتاق، تا ۱۰ نفر
از ۸۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سنگ سیاه
مبله همه چی تموم
۵

منزل مبله پارکینگ دار مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله سنگ سیاه
منزل مبله پارکینگ دار مرکز شهر
۵

منزل نزدیک حرم در مرکز شهر

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در محله سنگ سیاه
منزل نزدیک حرم در مرکز شهر
۳
بعدی

نمایش نقشه