اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در محله سنگ سیاه شیراز

اجاره اتاق روزانه در بومگردی یادمان

بیش از ۵ اتاق, تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله سنگ سیاه
اجاره اتاق روزانه در بومگردی یادمان
۱۰

اقامتگاه بومگردی

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۴ نفر
از ۳۵۰ تومان
نردبان شدهدر محله سنگ سیاه
اقامتگاه بومگردی
۶

اجاره یک اتاق یاانباری

۱ اتاق, تا ۲ نفر
۴ روز پیش در محله سنگ سیاه
اجاره یک اتاق یاانباری
۲

اجاره بومگردی سوییت خانه مسافر منزل مبله هتل

بیش از ۵ اتاق, تا ۳۰ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله سنگ سیاه
اجاره بومگردی سوییت خانه مسافر منزل مبله هتل
۵

منزل مبله پارکینگ دار مرکز شهر

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله سنگ سیاه
منزل مبله پارکینگ دار مرکز شهر
۵

منزل مبله

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله سنگ سیاه
منزل مبله
۸

اقامتگاه منزل سنتی دربست

۱ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سنگ سیاه
اقامتگاه منزل سنتی دربست
۱۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه