اجاره روزانه و کوتاه مدت در لب آب شیراز

منزل ، سوییت و اتاق مبله

بدون اتاق، تا ۴ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لب آب
منزل ، سوییت و اتاق مبله
۵

اجاره منزل سوییت اتاق مبله

بدون اتاق، تا ۲ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر لب آب
اجاره منزل سوییت اتاق مبله
۵

اجاره سوئیت مبله مرکز شهر

۱ اتاق، تا ۸ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در لب آب
اجاره سوئیت مبله مرکز شهر
۷

نزدیک حرم مطهر

۳ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شدهدر لب آب
نزدیک حرم مطهر
۸

اجاره ملک جهت انجام جلسات اداری

بدون اتاق، تا ۳ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در لب آب

خانه سنتی در بافت تاریخی

۳ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شدهدر لب آب
خانه سنتی در بافت تاریخی
۹
بعدی

نمایش نقشه