اجاره روزانه و کوتاه مدت در مهدی‌آباد شیراز

اجاره منزل نزدیک بیمارستان دنا

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مهدی‌آباد
اجاره منزل نزدیک بیمارستان دنا
۳
بعدی

نمایش نقشه