اجاره روزانه و کوتاه مدت در پودنک شیراز

سوییت اتاق و منزل مبله مستقل مناسب مجردو خانواده

۲ اتاق، تا ۶ نفر
از ۳۰۰,۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
سوییت اتاق و منزل مبله مستقل مناسب مجردو خانواده
۱۳

منزل مبله مخصوص خانواده و مجرد

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۳۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
منزل مبله مخصوص خانواده و مجرد
۴

مستقل /۲ساعت/نصف روز /امنیت /بالامدیریت خانم قاسمی

۲ اتاق، تا ۴۰ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
مستقل /۲ساعت/نصف روز /امنیت /بالامدیریت خانم قاسمی
۳

منزل مبله

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۳۵۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
منزل مبله
۱۰

منزل مبله

۳ اتاق، تا ۸ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در پودنک
منزل مبله
۵

اجاره روزانه منزل مبله دوخواب سوییت

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۶۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
اجاره روزانه منزل مبله دوخواب سوییت
۶

سوییت مستقل/مدیریت خانم قاسمی/۲ساعت /نصف روز/مجرد

بدون اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر پودنک
سوییت مستقل/مدیریت خانم قاسمی/۲ساعت /نصف روز/مجرد
۱

اجاره سویبت،آپارتمان همکف مبله روزانه،ماهیانه فرصت

۲ اتاق، تا ۳ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در پودنک
اجاره سویبت،آپارتمان همکف مبله روزانه،ماهیانه فرصت
۵

منزل مبله سوییت دربست مرکز شهر

۲ اتاق، تا ۸ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
منزل مبله سوییت دربست مرکز شهر
۶

اجاره منزل

۲ اتاق، تا ۱۲ نفر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
اجاره منزل
۹

منزل ویلایی تک خواب. سوئیت تمیز ومرتب

۱ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر پودنک
منزل ویلایی تک خواب. سوئیت تمیز ومرتب
۱۴

منزل مبله

بدون اتاق، تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پودنک

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۱۴ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
منزل مبله
۶

منزل مبله شیراز

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
منزل مبله شیراز
۹

منزل مبله

۲ اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در پودنک
منزل مبله
۱۰

خانه نقلی اجاره شبانه محیطی امن

۱ اتاق، تا ۶ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در پودنک

اجاره سوییت آپارتمان روزانه،ماهانه بلوار مدرس

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
اجاره سوییت آپارتمان روزانه،ماهانه بلوار مدرس
۴

خابگاه

۱ اتاق، تا ۱ نفر
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پودنک

اجاره ویلا و خانه باغ مرکز شهر

۳ اتاق، تا ۲۰ نفر
از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پودنک
اجاره ویلا و خانه باغ مرکز شهر
۱۴

منزل مبله میکونی یک خواب

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
۳ هفته پیش در پودنک
منزل مبله میکونی یک خواب
۲
بعدی

نمایش نقشه