اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک سجادیه شیراز

منزل سوییت خانه مبله مستقل

بدون اتاق، تا ۳ نفر
از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رستمی در شهرک سجادیه
منزل سوییت خانه مبله مستقل
۳

اجاره سویت شبی 

بدون اتاق، تا ۲ نفر
توافقی
۳ روز پیش در شهرک سجادیه
اجاره سویت شبی 
۴

خونه مبله منزل مبله سوئیت مبله آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک سجادیه
خونه مبله منزل مبله سوئیت مبله آپارتمان مبله
۵

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن و خانزنیان

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک سجادیه
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن و خانزنیان
۲

اجاره کوتاه مدت منزل مبله

بیش از ۵ اتاق، تا ۱۵ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک سجادیه
اجاره کوتاه مدت منزل مبله
۷

اجاره روزانه باغشهری در خانه زنیان و دشت ارژن

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک سجادیه
اجاره روزانه باغشهری در خانه زنیان و دشت ارژن
۴
بعدی

نمایش نقشه