اجاره روزانه و کوتاه مدت ویلا، باغ و باغ ویلا در شهرک سجادیه شیراز

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن و خانزنیان

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک سجادیه
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن و خانزنیان
۲

اجاره روزانه باغشهری در خانه زنیان و دشت ارژن

۱ اتاق, تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک سجادیه
اجاره روزانه باغشهری در خانه زنیان و دشت ارژن
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه